KURS NA PRZODOWNIKA TURYSTYKI KOLARSKIEJ (EDYCJA 2016)

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję kursu pozwalającego uzyskać uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK. Zajęcia rozpoczną się 5 maja i będą odbywały się wieczorami w czwartki (17:30-20:30) w budynku Stołówki Centralnej Politechniki Warszawskiej w pokoju 56. (Warszawa pl. Politechniki 1).
Na początku czerwca odbędzie się egzamin pisemny, oraz weekendowa wycieczka egzaminacyjna. Szkolenie będzie prowadzone przez wolontariuszy, jedyne koszty dla kursanta będą związane z własnymi kosztami uczestnictwa na wycieczkach. Zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy kierować na adres komisji
Organizator może odwołać szkolenie w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń organizator może zakwalifikować jedynie cześć uczestników.